Ангели на смъртта

Агелите на смъртта са лекари, медицински сестри и лица, грижещи се за деца, стари или болни хора, които убиват пациентите си от криво разбрано милосърдие, алчност, експериментална цел или повлияни от Синдрома на Мюнхаузен