Спонтанни убийци

Спонтанните убийци (spree killers) се срещат сравнително рядко. Те пламтят само за кратък период от време, обикновено няколко дни. Те са метеорите във вселената на психопатите и изгарят бързо по пътя си.